• Tuyển nhân viên Lễ tân

  05/10/2018 10:31:29 SA

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  (LỄ TÂN)

 • TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2018

  09/01/2018 4:45:18 CH

  Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân viên lễ tân và nhân viên IT, cụ thể như sau:

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT

  29/12/2017 2:28:15 CH

  Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự mới, cụ thể như sau

 • TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2017

  14/12/2017 3:54:45 CH

  Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự mới, cụ thể như sau

 • TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2017

  08/11/2017 2:19:00 CH

  Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự mới, cụ thể như sau

 • TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2017

  02/10/2017 4:02:57 CH

  Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự mới, cụ thể như sau

 • TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2017

  21/09/2017 2:01:32 CH

  Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự mới, cụ thể như sau

 • TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2017

  21/09/2017 1:55:21 CH

  Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự mới, cụ thể như sau

 • TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2017

  13/07/2017 10:43:53 SA

  Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Khách Sạn Grace có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự mới, cụ thể như sau