SPECIAL LUNCH-BOX

Để đáp ứng nhu cầu của quý Khách hàng, Khách sạn sẽ cung cấp những xuất cơm hộp đặc biệt với nhiều lựa chọn phong phú.

 

Cơm thịt lợn xào

        

Cơm thịt bò xào

   

Cơm kim chi

   

Cơm trộn                                      

Cơm trộn gỏi bò

 

Thịt lợn và thịt bò xào

 

Sườn nướng & Cá chiên

 

Lợn cốt-lết chiên xù

Sườn nướng & Lợn cốt-lết

 

Thịt lợn & Cá chiên

       


 

HOTLINE: 0949871000